NYA FORDONSSKATTEN

Den 1 juli 2018 införs det nya systemet för nya personbilar och lätta lastbilar och lätta bussar.  Det betyder att fordon med låga koldioxidutsläpp får en bonus på upp till 60000 kronor, medan fordon med höga koldioxidutsläpp får en höjd fordonsskatt de tre första åren. Bensin- och dieseldrivna fordon som registreras efter 1 juli 2018 kommer att få en fordonsskatt beräknad efter hur mycket koldioxid bilen släpper ut per kilometer. 

År 1-3 är skatten alltid 360 kr per år om bilen släpper ut mindre än 95 gram per kilometer.  Därefter kommer ett tillägg på 82 kronor per gram som överstiger 95 gram per kilometer, men högst 140 gram.  För fordon som släpper ut över 140 gram per kilometer blir tillägget 107 kronor per överstigande gram.

År 4 och framåt blir skatten 360 kr per år för bilar som släpper ut under 111 gram per kilometer. För bilar över 111 gram per kilometer blir skatten 360 kr + 22 kronor per överstigande gram. 

För Dieselbilar tillkommer även 13,52 kr per gram koldioxidbilen släpper ut totalt per kilometer samt ett miljötillägg på 250 kronor per år.

För Gas/El/Laddhybrider beräknas fordonsskatten ut enligt följande: År 1-3 gäller 360 kr per år samt ett tillägg på 11 kronor per gram som överstiger 95 gram per kilometer. År 4 och framåt gäller 360 kr + 11 kronor per gram som överstiger 111 gram per kilometer.
CO2 utsläpp blandad körning
Drivmedelstyp
Fordonsskatt år 1-3
Fordonsskatt år 4+
Nuvarande fordonsskatt
Ovanstående värden representerar kostnad per år

NYA BONUSEN

Den tidigare femåriga skattebefrielsen för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en stegvis bonus för de bilar som släpper ut 0-60 gram koldioxid per kilometer.
El-bilar som har ett noll-utsläpp, får en bonus på 60 000 kronor vilket är högre än dagens 40 000 kronor. Nya bilar som släpper ut 60 gram per kilometer får en bonus på 10 000 kronor.
CO2 utsläpp blandad körning
Bonus

Alla siffror är vägledande, ta kontakt med säljare på närmsta ort, du hittar kontaktformulär och övriga info längst ner på sidan.

Intresseanmälan av

Bevakning

Vill du bli meddelad när ett fordon som stämmer överens med dina sökvärden kommer in till oss? Fyll i fälten nedan och klicka på spara så bevakar vi åt dig.