Företagsleasing

Att ha en bil i arbetet är viktigt för många. Vissa spenderar till och med mer tid i bilen än vad de gör på kontoret eller i hemmet. Då är ett smidigt bilägande, komfort och snabb service avgörande för en fungerande vardag. På Brandt hjälper vi dig att hitta den bästa och mest hållbara lösningen för dig och ditt företag.

Bröderna Brandt

Ändrade regler företagsbilar

2021 kommer reglerna för företagsbilar (förmånsbilar) att förändras i tre steg: den 1 januari, 1 april och 1 juli. Här får du en sammanfattning av det som är på gång. Kontakta oss om du vill veta mer exakt vad som gäller dig och ditt företag eller organisation. Alla uppgifter är preliminära.

Ändringar i tre steg

1 januari
Nedsättningen av förmånsvärdet för laddbara bilar försvinner från årsskiftet. Detta gäller alla förmånsbeskattade bilar, även de förmånsbilar som redan är registrerade.

För de bilar som idag har denna nedsättning höjs förmånsvärdet med 833 kr/mån brutto och 458 kr/mån netto för dig med 55 procent marginalskatt. Arbetsgivarens sociala avgifter ökar med 260 kr/mån.

1 april
Gränsen för klimatbonus sänks från 70g CO2 till 60g. Bonusen för rena elbilar höjs från 60.000 kr till 70.000 kr, samtidigt som laddhybrider får en sänkt bonus med cirka 10.000 kr i snitt.
Som ett exempel får en V60 T6 laddhybrid en höjd totalkostnad för arbetsgivaren med 540 kr per månad. 260 kr kopplat till ökade sociala avgifter och 280 kr kopplat till en lägre bonus.

Det blir en högre fordonsskatt (Malus) för utsläpp över 90 gram/km (idag 95 gram). Beloppet höjs också med 25 kr/gram CO2. Detta ger ett något högre förmånsvärde och som i sin tur ger högre social avgift för arbetsgivaren. En V60 B4 diesel med 146 g CO2 får en ökad TCO med 220 kr per månad.

Dessa regler gäller bilar registrerade 1 april 2021 och senare.

1 juli
Regeringen vill att kostnaderna för att ha bil skall vara så lika som möjligt för den som äger bil privat och den som har förmånsbil. Ett förslag är ute på remiss och regeringens mål är att ha de nya reglerna på plats under våren och att de skall gälla förmånsbilar som registreras efter halvårsskiftet 2021.

åkande bil i skogsmiljö

Vill du veta mer om företagsleasing?

Kontakta oss
Brandt

Välkommen till Brandtland!

© 2022 Brandt Bil. All rights reserved.

Hej! Du använder en äldre webbläsare som vi inte stödjer och viss funktionalitet på webbplatsen kanske inte fungerar. Uppdatera din webbläsare för att kunna använda vår webbplats.