Kvalitet och miljö

Brandtkoncernen bedriver ständigt miljö- och kvalitetsarbete för att leva upp till våra kunder och generalagenters krav och förväntningar. Vill du veta mer om hur vi arbetar med kvalitet och miljö? Nedan berättar vi mer.

Kvalitetspolicy

Vår verksamhet skall kännetecknas av kvalitet. Våra varor och tjänster skall uppfylla våra kunders behov och helst överträffa deras förväntningar. Kundernas fortsatta förtroende kräver ständiga förbättringar. Kvalitet är alla medarbetares angelägenhet.

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Vi är en miljöengagerad koncern som följer Miljöstandarden ISO 14001. Uppfyllande av lagkrav, standard och gällande föreskrifter är för oss en miniminivå. I verksamheten styrs vår leverans av produkter och tjänster, samt egen miljöpåverkan för att minska koncernens, våra kunders och samarbetspartners miljöavtryck. Ständiga förbättringar i vårt miljöarbete upprätthålls genom hållbara investeringar med målsättningen att minska vår energianvändning över tid.

Miljöpolicy

Vi är ackrediterade av Swedac

Våra verkstäder är ackrediterade av SWEDAC för kontroll av egna reparationer. Vi släcker tvåor direkt efter utfört arbete. Du behöver alltså inte åka till ett besiktningsorgan efter verkstadsbesöket vilket gör att du sparar tid. Kostnaden för efterkontroll är den samma hos oss som hos övriga besiktningsorgan. Brandt Bil lämnar inte ut information om fordon till annan än fordonets företrädare. Om inte myndighet med lagkrav har rätt att begära in information om ett specifikt fordon. Fordonsföreträdaren meddelas om vilken information som lämnas, om inte detta är förbjudet enligt lag.

* Våra Ford-anläggningar är ej ackrediterade av Swedac och kan därför ej utföra denna tjänst.

Bilåtervinning (ELV)

När det är dags att skiljas åt från din bil, ber vi dig att returnera den till ett mottagningsställe inom vårt nätverk. Våra generalagenter erbjuder en återlämningsanläggning som är enkel och gratis samt att återvinningen av din bil är miljövänlig och i enlighet med de lagkrav som gäller för uttjänta fordon.

Läs mer hos BilSweden och hitta din närmsta bildemonterare hos Bilretur.

Välkommen till
Brandtland