Kvalitet och miljö

Brandtkoncernen bedriver ständigt miljö- och kvalitetsarbete för att leva upp till våra kunder och generalagenters krav och förväntningar. Vill du veta mer om hur vi arbetar med kvalitet och miljö? Nedan berättar vi mer.

Utsikt över natur

Brandts Kvalitets- och Hållbarhetspolicy

Bröderna Brandt Bil AB med dotterbolag är ett familjeföretag i fjärde generation så omtanke för kommande generationer är en självklarhet för oss. Vårt kvalitets- och
hållbarhetsarbete baseras på en långsiktig vision av att erbjuda rörelsefrihet i världsklass, genom generationer. Detta uppnår vi genom en struktur och kultur som tar avstamp i vår värdegrund som bygger på engagemang, ansvarstagande och personlighet.

Ständigt förbättringsarbete är en förutsättning för långsiktig framgång och vi tror på att alla i verksamheten ska vara med och aktivt bidra som medansvariga. Vårt mål är
att våra medansvariga skall vara så nöjda att vi alla agerar som sanna ambassadörer för företaget. Därför ger vi våra medansvariga transparent information, aktivt
ledarskap och kompetensutveckling samt mäter personalnöjdheten kontinuerligt.

Vi vill inte bara ha nöjda kunder utan genom att känna kunden, visa genuint engagemang och hjärta vill vi skapa relationer och göra allt för att möta kundens förväntningar. Genom att uppfylla våra kunders behov och vår ambition för en exceptionell kundupplevelse strävar vi efter att vara marknadsledare med tillväxt i hela vår marknad som vi definierar som ”Brandtland”. Detta mäter vi genom kontinuerliga kundundersökningar och marknadsstatistik samt uppföljning av dessa resultat.

Verksamheterna skall göra rätt sak rätt, i rätt tid och vi säkerställer detta genom årligen satta verksamhetsmål som baseras på nulägesanalyser, intressentanalys samt marknadskunskap. Vi skall genom detta och företagets långa stolta historia vara den självklara och mest attraktiva samarbetspartnern för våra kunder och strategiska leverantörer.

Uppfyllande av lagkrav, kvalitetsstandard ISO 9001, miljöstandard 14001 och gällande föreskrifter är för oss en miniminivå. I verksamheten styrs vår leverans av produkter och tjänster för att minska koncernens, våra kunders och samarbetspartners miljöavtryck. Ständiga förbättringar i vårt miljöarbete upprätthålls också genom hållbara investeringar med målsättningen att minska vår energianvändning över tid. Vi målsätter verksamheten, och sammanställer årligen vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport, för att uppnå hög lönsamhet idag och imorgon för att kunna återinvestera i verksamheten, ett sundare samhälle och en bättre miljö.

Hållbarhetsredovisning 2023

Under 2023 fortsatte vi resan framåt med fortsatt expansion och utveckling. För ett familjeägt bolag sen 1929 är en av nycklarna till vår framgång just den familjära känslan och kulturen.
Att ge våra medansvariga och kunder en trygghet och positiv upplevelse genom detta är det som skiljer oss mot många av våra konkurrenter i branschen.

Läs mer i vår Hållbarhetsredovisning för 2023.

Hållbarhetsredovisning 2023
Volvo kör på landsväg

Vi är ackrediterade av Swedac

Många av våra verkstäder är ackrediterade av SWEDAC för kontroll av egna reparationer. Vi släcker tvåor direkt efter utfört arbete. Du behöver alltså inte åka till ett besiktningsorgan efter verkstadsbesöket vilket gör att du sparar tid och kostnaden för efterkontroll är den samma hos oss som hos övriga besiktningsorgan..

Brandt Bil lämnar inte ut information om fordon till annan än fordonets företrädare. Om inte myndighet med lagkrav har rätt att begära in information om ett specifikt fordon. Fordonsföreträdaren meddelas om vilken information som lämnas, om inte detta är förbjudet enligt lag. Kontakta din närmsta anläggning för att veta mer.

 

Swedac

Företagscertifikat för AC

Från 2017 gäller nya lagkrav kring hantering av fluorerade växthusgaser i AC-system i fordon. Saknas giltigt företagscertifikat får ingen AC-service utföras. På Brandt Bil har vi följande företagscertifikat för AC:

Certifikat C813 för Bröderna Brandt Personbilar AB
Certifikat C814 för Brandt Fordon AB

Bilåtervinning (ELV)

När det är dags att skiljas åt från din bil, ber vi dig att returnera den till ett mottagningsställe inom vårt nätverk. Våra generalagenter erbjuder en återlämningsanläggning som är enkel och gratis samt att återvinningen av din bil är miljövänlig och i enlighet med de lagkrav som gäller för uttjänta fordon.

Läs mer hos BilSweden och hitta din närmsta bildemonterare hos Bilretur.

Brandt Bil

Välkommen till Brandtland!

© 2024 Brandt Bil. All rights reserved.

(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Hej! Du använder en äldre webbläsare som vi inte stödjer och viss funktionalitet på webbplatsen kanske inte fungerar. Uppdatera din webbläsare för att kunna använda vår webbplats.