Kvalitetspolicy

Bröderna Brandt Bil AB genom dess verksamhetsbolag inom koncernen skall erbjuda produkter och tjänster med sådan kvalitet och personligt engagemang att våra kunders behov uppfylls och deras förväntningar överträffas. Detta kräver kontinuerliga kundnöjdhetsundersökningar och uppföljning av dess resultat samt ett löpande förbättringsarbete.

contact us brandt bil

Nöjda medansvariga – bäst kundrelationer

Vi skall ha de nöjdaste medansvariga och genom dem skapa de bästa kundrelationerna. Genom att attrahera, engagera och utveckla våra medansvariga skall vi bygga på trygghet, personligt engagemang och ”glädje i pannan” för att skapa relationer med, och mervärde för kunden. Vi skall vara en långsiktig affärspartner vilket kräver en god ekonomisk stabilitet, ett starkt ledarskap och ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Vi skall genom detta och företagets långa stolta historia vara den självklara affärspartnern och leverantören av våra produkter och tjänster.

Välkommen till
Brandtland

Hej! Du använder en äldre webbläsare som vi inte stödjer och viss funktionalitet på webbplatsen kanske inte fungerar. Uppdatera din webbläsare för att kunna använda vår webbplats.