Till Livet i Brandtland

Klimatpremie för lätta ellastbilar

Artikel13 februari 2024

Energimyndigheten

Här kan du läsa mer om klimatpremien för lätta ellastbilar.

Lästid 2 minuter

Klimatpremien för lätta ellastbilar lanserades den 13:e februari 2024 och kommer finnas tillgängligt att söka fram till och med oktober 2025. Klimatpremien kan ge dig ekonomiskt stöd när du köper en ny eldriven lätt lastbil. Stödet beräknas på prisskillnaden mellan den nya ellastbilen och den närmaste jämförbara fossildrivna bilen. Upp till 50 000kr. Stödet kan sökas av företag, regioner och kommuner som är i skedet av att köpa en ny eldriven lätt lastbil. Däremot kommer stödet minskas över tid. Så vill du vara säker på att få ditt stöd bör du inte vänta.

Bakgrund för klimatpremien

Syftet med stödet är att elektrifiera fordonssegmentet av lätta lastbilar och således minska mängden utsläpp av växthusgaser och sänka bullernivåerna i våra städer.  Detta är ett steg för bidra till ett bättre klimat. Att köpa en bil till sitt företag, kommun eller region är en stor investering. Tack vare stödet och klimatpremien så erbjuds nu företagare, kommuner och regioner att göra mer långsiktiga och miljövänliga investeringar i eldrivna fordon inom segmentet lätta lastbilar.

Vilka bilar räknas som lätta, elektriska transportbilar?

En eldriven lätt lastbil har en maximal totalvikt på 3,5 ton. Lastbilen får endast drivas av el eller genom el producerad av vätgas via bränsleceller. Ett ytterligare krav för att ta del av stödet är att lastbilen inte tidigare får ha varit i bruk i Sverige eller någon annanstans. Bilen skall alltså vara ny.

Vad innebär det med Klimatpremie?

Om du köper en ny lätt ellastbil så finns det möjlighet till att få en klimatpremie. Ett ekonomiskt stöd. Klimatpremien beräknas på prisskillnaden mellan den nya lätta ellastbilen i jämförelse med närmsta jämförbara fossildrivna fordon. 30% av denna summan är grund för bonus. Max 50 000kr.

Exempel

Om du köper en ellastbil för 386 900 kr och hittar en motsvarande bil med fossilt bränsle för 213 900kr så är mellanskillnaden 173 000kr. 30% av detta är din klimatpremie.

Vem söker stödet?

Det är beställaren av den lätta ellastbilen som söker stödet innan det att beställningen är gjord. Stödet beräknas på totalkostnad. Alltså chassi, kaross, påbyggnader efter rabatt. När ansökan hos energimyndigheten är beviljad kan du beställa ditt fordon. Handläggningstiden hos energimyndigheten tar vanligen inte mer än 1-2 arbetsdagar.

Vill du veta mer om klimatpremien eller våra bilar som omfattas om stödet?

Kontakta oss
Brandt Bil

Välkommen till Brandtland!

© 2024 Brandt Bil. All rights reserved.

(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Hej! Du använder en äldre webbläsare som vi inte stödjer och viss funktionalitet på webbplatsen kanske inte fungerar. Uppdatera din webbläsare för att kunna använda vår webbplats.