Miljöpolicy

Bröderna Brandt Bil AB med dotterbolag är ett familjeföretag i fjärde generation så omtanke för kommande generationer är självklart för oss. Vi ser oss som ett företag som ”finns i din närhet”. Det innebär att vi visar omtanke och personligt engagemang för vår närhet och vi verkar inom ett sammanhållet geografiskt område.

Bil som kör vid åker

Hållbarhetsredovisning 2021

Ta del av vår hållbarhetsredovisning för 2021.

Läs mer
Bil på bro

Miljöstandarden ISO 14001

Vi är en miljöengagerad koncern som följer Miljöstandarden ISO 14001. Uppfyllande av lagkrav, standard och gällande föreskrifter är för oss en miniminivå. I verksamheten styrs vår leverans av produkter och tjänster, samt egen miljöpåverkan för att minska koncernens, våra kunders och samarbetspartners miljöavtryck. Ständiga förbättringar i vårt miljöarbete upprätthålls genom hållbara investeringar med målsättningen att minska vår energianvändning över tid.

Vi utbildar våra medansvariga

Vi ger våra medansvariga information och kompetensutveckling för att kunna kravställa samarbetspartners och ge råd till kunder inom våra verksamhetsområden som främjar bättre miljö och en hållbar framtid. Brandtkoncernen är det trygga valet för privatkunder, företag, och offentliga verksamheter som vill minska påverkan på vår och kommande generationers miljö.

Man som reparerar bil
Brandt Bil

Välkommen till Brandtland!

© 2024 Brandt Bil. All rights reserved.

(opens in a new tab)(opens in a new tab)(opens in a new tab)

Hej! Du använder en äldre webbläsare som vi inte stödjer och viss funktionalitet på webbplatsen kanske inte fungerar. Uppdatera din webbläsare för att kunna använda vår webbplats.