MRF reparationsvillkor

Vi är anslutna till MRF, vilket ställer krav på oss som verkstad att bibehålla hög kvalitet gentemot dig som kund. Det innebär att du både har garantier och kundskydd enligt MRFs reparationsvillkor som du kan läsa mer djupgående om längre ner.

Reparationsvillkor enligt MRF

Enligt MRFs reparationsvillkor åtar vi oss bland annat att utföra tjänsten fackmässigt i enlighet med reparations- och serviceanvisningar framtagna av fordonstillverkaren, med omsorg ta till vara kundens intressen, samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt
och tillhandahålla det material som behövs.

Läs mer

Välkommen till
Brandtland

Hej! Du använder en äldre webbläsare som vi inte stödjer och viss funktionalitet på webbplatsen kanske inte fungerar. Uppdatera din webbläsare för att kunna använda vår webbplats.