Kvalitet och miljö

Brandtkoncernen bedriver ständigt miljö- och kvalitetsarbete för att leva upp till våra kunder och generalagenters krav och förväntningar.

Kvalitetspolicy
Vår verksamhet skall kännetecknas av kvalitet. Våra varor och tjänster skall uppfylla våra kunders behov och helst överträffa deras förväntningar. Kundernas fortsatta förtroende kräver ständiga förbättringar. Kvalitet är alla medarbetares angelägenhet.

Miljöpolicy

Brandtkoncernen strävar efter att vara miljöengagerat inom försäljning, service och reservdelar samt härtill kopplade produkter och tjänster.
Brandtkoncernens miljöprogram kännetecknas av miljöhänsyn, kvalitet, helhetssyn och teknisk utveckling. Uppfyllande av lagkrav och gällande föreskrifter är för oss en miniminivå.
I verksamheten styrs inköp, egen konsumtion, energianvändning, utsläpp, kretslopps/avfallshantering mot minskade miljöbelastningar.
Ständiga förbättringar i vårt miljöarbete upprätthålls genom fortlöpande information och utbildning av personalen.
Brandtkoncernen kommer härigenom att vara det naturliga valet för företag, kommuner, landsting och enskilda som vill minska påverkan på vår och kommande generationers miljö.   

VI ÄR ACKREDITERADE AV SWEDAC
Våra verkstäder är ackrediterade av SWEDAC för kontroll av egna reparationer. Vi släcker tvåor direkt efter utfört arbete. Du behöver alltså inte åka till ett besiktningsorgan efter verkstadsbesöket vilket gör att du sparar tid. Kostnaden för efterkontroll är den samma hos oss som hos övriga besiktningsorgan. Brandt Bil lämnar inte ut information om fordon till annan än fordonets företrädare. Om inte myndighet med lagkrav har rätt att begära in information om ett specifikt fordon. Fordonsföreträdaren meddelas om vilken information som lämnas, om inte detta är förbjudet enligt lag.* Våra Ford-anläggningar är ej ackrediterade av Swedac och kan därför ej utföra denna tjänst.

Företagscertifikat för AC


Bilåtervinning (ELV)

När det är dags att skiljas åt från din bil, ber vi dig att returnera den till ett mottagningsställe inom vårt nätverk. Våra generalagenter erbjuder en återlämningsanläggning som är enkel och gratis samt att återvinningen av din bil är miljövänlig och i enlighet med de lagkrav som gäller för uttjänta fordon.
Läs mer hos BilSweden och hitta din närmsta bildemonterare hos Bilretur.

Intresseanmälan av

Bevakning

Vill du bli meddelad när ett fordon som stämmer överens med dina sökvärden kommer in till oss? Fyll i fälten nedan och klicka på spara så bevakar vi åt dig.